VI BYGGER OM


 Välkommen till

Vällingby Sång och Visa!


Vi bygger just nu om vår hemsida. 
Har du frågor eller vill börja sjunga med oss, är du välkommen att kontakta oss på:
E-post: styrelse@vsov.se
Facebook:  Vällingby Sång och Visa